KOLIKO STE PAMETNI?
Za vas imamo samo jedno pitanje:
Je li bolja fiksna ili varijabilna kamatna stopa?
fiksna
varijabilna